LED: Poništivač greške na CAN-BUS

Ukoliko ste umesto standardnih sijalica montirali L.E.D. module i ako Vam centralni računar prijavljuje grešku kao da svetla ne svetle ili se led diode na trenutak upale, a odmah zatim ugase, problem se rešava sa poništivačem greške.
Dešava se i još jedan slučaj sa osvetljenjem u kabini da se LED moduli ne ugase skroz i to samo kod pojedinih proizvođača na sijaličnim mestima koja imaju funkciju sporog gašenja. Ne kod svih proizvođača vozila!

Kod sijaličnih mesta za osvetljavanje kabine nije potrebno dograđivati poništivač greške osim samo ako to želite i smeta Vam što diode tinjaju. LED moduli tada imaju potrošnju svega 1mA i neće ni u kom slučaju uticati na pražnjenje akumulatora. Samopražnjenje akumulatora i ostala elektronska kola u vozilu u režimu pripravnosti (dok je vozilo zaključano) imaju daleko veću potrošnju od LED modula.

Ispod sledi opis poništivača grešaka za određene standardne sijalice.
Poništivač greške: PG5
pozicije, svetla u kabini itd.

cilindricna mala

Poništivač za sijalice 5W
Može se koristiti na sijaličnim mestima gde su ugrađene sijalice bilo kog oblika snage 2W, 3W, 5W i 10W. Pozicije, tablice, kabina itd ..
Montira se paralelno na + i - kontakte sijalice.
Dužina tela: 50mm + priključni kablovi 200mm
Debljina: 10mm
U setu se nalaze i plastične vezice za fiksiranje poništivača.
1 par (2 komada) ..... 400.din
1 komad ................. 250.din

 


Poništivač greške: PG21
štop svetla, žmigavci itd.


PG20

Poništivač za sijalice 21W
Može se koristiti na sijaličnim mestima gde su ugrađene standardne sijalice bilo kog oblika snage 21W. Štop svetla, žmigavci itd ...
Montira se paralelno na + i - kontakte sijalice. Telo poništivača je poželjno ušrafiti na metalni deo karoserije.
Dužina tela: 30mm
Širina sa krilcima: 30mm
Komada na slici: 2
Isporučuje se bez šrafova i priključnih kablova
1 par (2 komada) ..... 1200.din
1 komad .................. 700.din

 


Poništivač greške: PG30
prednji farovi, xenoni

PG20

Poništivač za sijalice 30W i 50W
Poništivači greške za Xenon farove
Montira se paralelno na + i - kontakte sijalice. Telo poništivača je poželjno ušrafiti na metalni deo karoserije.
Dužina tela: 30mm
Širina sa krilcima: 30mm
Komada na slici: 2
Isporučuje se bez šrafova i priključnih kablova
1 par (2 komada) ..... 1200.din

 


Dogradnja korektora greške na LED module koji menjaju ubodne sijalice nije moguće iz razloga manjka prostora i prevelike disipacije. Što znači preveliko zagrevanje koje negativno utiče na trajnost dioda !


NARUČIVANJE I ISPORUKA !

 

 

O LEdiodama, nekoliko saveta:

Samo prostom zamenom standardnih sijalica za osvetljenje instrument table u neku boju,
osim bele dobijamo to da se segmenti na tabli koji su iscrtani na primer crvenom bojom se više neće videti kao crveni. Razlog je taj što plavo svetlo kada prođe kroz crvenu difuznu plastiku promeni talasnu dužinu i to prouzrokuje da crveno polje više ne sija crvenim, nego nešto nalik na braon. Da bi se crvena polja videla u crveno, tabla se mora rasklopiti i LEdiode bele boje postaviti direktno na pojedina mesta koja će osvetliti samo takve segmente. Za ovakav zahvat kontaktirati nas na elektronsku poštu.
Za slučaj da se u tablu ugrađuju bele LED umesto standardnih (žućkastih) sijalica, dobijamo extra belo osvetljenu tablu i svi segmenti obojeni drugim bojama će isto tako lepo sijati (u bojama u kojima jesu i bile).
Za slučaj da su u instrument tabli već fabrički ugrađene LEDiode i želimo promeniti boju, a cageri i neka polja svetle drugim bojama, upravo se može uraditi sve po želji i svaki segment promeniti u boju po želji. Za ovakav zahvat kontaktirati nas na elektronsku poštu.

LEDiode imaju različito polarisane krajeve, plus (+) i minus (-). To znači da ako se naopačke okrene neće sijati, ali neće pregoreti jer svi naši LED moduli imaju zaštitu od pogrešnog spajanja.

Obavezno paziti da se metalni delovi modula ne naslone ni jedan momenat na šasiju i masu automobila ili neku drugu žicu u vozilu prilikom montaže, a i kasnije u toku eksploatacije. Voditi računa prilikom ugradnje da se dioda pravilno postavi u ležište. U toku ugradnje LED modula isključiti napajanje mesta u koje se modul ugrađuje.

Sve LEDiode su predviđene za jednosmerni napon 12V (osim ako ste poručili da se izrade varijacije za posebnu namenu), moguće je izraditi diode i za druge napone: 6V i 24V.

Ne priključivati LEDiode na neke druge izvore napajanja, kao što su punjači, ispravljači (adapteri), napajanje za halogenu rasvetu i slično, jer će prouzrokovati momentalno pregorevanje iste.

U slučaju neispravnosti električnog agregata u vozilu LEDiode mogu pretrpeti oštećenja i samim tim postati neupotrebljive. Isto se dešava i sa standradnim sijalicama samo su one malo otpornije na prenapone.

Diode su osetljive na statički elektricitet i mogu postati momentalno neupotrebljive ako dođu u kontakt sa istim.

Diode imaju dug vek eksploatacije i izuzetno su mali potrošači električne energije.

Ne gledati direktno u izvor svetla diode sa male daljine. Može prouzrokovati oštećenje vida.

 

Sajt se još uvek dopunjuje sa novim modelima LED modula !
Ako imate posebnih želja u vezi implementacije LED tehnologije sva pitanja možete uputiti na elektronsku poštu led@jubox.info

- Popust 10% na 10+ komada. Ne moraju biti poručeni isti moduli.
- Usluga zamene postojećih smd dioda u instrument tablama i u druge boje.
- Usluga zamene postojećih LEdioda u vozilu u druge boje.
- Usluga zamene/ugradnje LEdioda u prekidače i tastere.

Sve diode su izrađene po RoHS standardu, vidi http://www.rohs.eu/english/ Znači da u sebi ne sadrži: Olova(Pb-Lead), žive(Hg), cadmiuma(Cd), šestovalentnog hroma(CrVI), polybrominated biphenyls(PBB) i polybrominated diphenyl ethers(PBDE) materije štetne po okolinu. Štampane ploče su lemljene bezolovnim kalajem.
Garancija na sve LED module je 1 godina. Doplata za garanciju od čak 3 godine je 20% na cenu sa sajta. U slučaju kvara na LED modulu, isti zamenjujemo istim u najkraćem mogućem roku, a nakon prijema neispravnog LED modula i utvrđivanja kvara. Poštanske i druge eventualne troškove, kao i montiranje i demontiranje snosi sam vlasnik vozila. Garancija prestaje da važi u slučaju da je neovlašteno lice vršilo bilo kakve intervencije na modulu.
U roku od 30 dana moguće  je LED modul zameniti za drugi tip modula iz bilo kakvih razloga poznatih vlasniku i to bez naknade, osim ako ima razlike u ceni modula.
U slučaju da niste zadovoljni u roku 7 dana možete vratiti LED module i vratićemo Vašu uplatu, osim troškova transporta i ostalih eventualno nastalih troškova.
Možete zatražiti izradu LED modula i u drugim oblicima i veličinama.